Šta je biopsija dojke ?


Biopsija je uzimanje uzorka tkiva dojke koje se šalje na dalje ispitivanje kako bi se otkrila određena bolest, u prvom redu karcinom.

Vrste biopsija dojke

Biopsije se izvode na nekoliko različitih načina. Na osnovu Vaših simptoma i dijagnostičkih pretraga, vaš će ljekar odrediti koja je vrsta biopsije najprikladnija za vas.

 

Biopsija dojke može se obaviti:

 • Aspiracija tankom iglom (FNA): To uključuje uvođenje tanke igle kroz kožu do promjene u cilju uzimanja uzorka ćelija. Najčešće se koristi ako se promjena može napipati kroz kožu. Ovaj tip uzorkovanja je koristan u razlikovanju cista ispunjenih tečnim sadržajem od čvrstih masa.
 • Biopsija širokom iglom (CORE biopsija): u poređenju sa FNA, kod CORE biopsije se velikom iglom uzima  nešto veći uzorak (cilindar) tkiva. Tokom  postupka obično se koristi ultrazvuk za praćenje igle do promjene. Ovo je poželjna vrsta biopsije ako se sumnja na rak dojke jer uzima više tkiva dojke nego aspiracija iglom (FNA) i samim tim patohistološka analiza tkiva je pouzdanija.
 • Otvorena (hirurška) biopsija: Otvorena biopsija se uzima hirurškim postupkom koji uključuje rezanje kože i tkiva dojke. Postoje dvije vrste otvorene biopsije:
 • a) Incizijska biopsija: uklanja dio patološke promjene 
 • b) Ekscizijska biopsija: uklanja cijelu patološku promjenu i rub normalnog tkiva.
 • Biopsija kože ili biopsija bradavice: Uzima se uzorak kože dojke ili kože bradavice ako se sumnja na zapaljenske bolesti dojke ili Pagetovu bolest dojke.

Vrste Core biopsije dojke(CNB)

CORE biopsija dojka se radi sa velikom iglom i uzima  se nešto veći uzorak (cilindar) tkiva.

Razlikuju se dvije posebne vrste CORE biopsije dojke:

 • stereotaktička biopsija i
 • core biopsija uz pomoć vakuuma.

Za stereotaktičku biopsiju, ljekar koristi slike digitalne mamografije snimljene iz različitih uglova kako bi precizno odredio mjesto biopsije. Kompjuter analizira rendgenske snimke dojke, odredi tačnu lokaciju lezije i pokazuje tačno u kojem smjeru vrh igle treba da ide. Ova vrsta CNB-a se često koristi za biopsiju sumnjivih mikrokalcifikacija (sićušnih naslaga kalcija), malih masa ili drugih suptilnih abnormalnosti žljezdanog parenhima koje se ne mogu jasno vidjeti na ultrazvuku.

 

Kod biopsije potpomognute vakuumom (VAB), kroz mali rez na koži uvodi se sonda do mjesta biopsije. Ljekar usmjerava sondu u patološku promjenu, zatim “usisava- vakumira” tkivo  u sondu, a rotirajući nož unutar sonde siječe uzorak tkiva. Iz jednog rezanja može se uzeti nekoliko uzoraka. Ova metoda obično uklanja više tkiva od standardne iglene biopsije i smatra se da može, u potpunosti, ukloniti manju leziju te se smatra da bi u budućnosti mogla da zamjeni hirurške biopsije manjih promjena. 

Važnost core biopsije dojke

Uzorci dobijeni biopsijom šalju se patologu na patohistološku analizu. On ima zadatak da pregleda tkivo i/ili tečnost biopsije kako bi otkrio da li u njemu postoje ćelije raka. Biopsijom tankom iglom (FNA) uzima se samo mali uzorak koji obično nije dovoljan da se odredi veličina i agresivnost tumora i tip receptora.

Biopsijom širokom iglom (CNB) se dobija cilindar tkiva koji, ako je pravilno uzorkovan, može jasno pokazati da li je rak prisutan u uzorkovanom tkivu dojke ili ne.

Na ovakvom uzorku može se odrediti patohistološki tip tumora, njegov gradus, hormonski receptori, HER 2 status i faktor rasta ki-67. Na osnovu ovih informacija multidisciplinarni tim preporučuje dalje terapijske procedure. Prednost ovakvog postupka je u tome što je za razliku od klasične, hirurške biopsije, ovaj postupak manje invazivan, traje kraće i ne ostavlja ožiljke.

Priprema za pregled

Za biopsiju nije potrebna posebna priprema pacijentice. Kao i za mamografski pregled ili ultrazvučni pregled, i kod biopsije dojke je potrebno da prije samog pregleda pacijentica povede računa o ličnoj higijeni. Ne preporučuje se upotreba dezodoransa, krema ili parfema u blizini mjesta punkcije

Biopsija dojke postupak – Kako se radi pregled?

CNB je procedura koja se najčešće radi u ambulantnim uslovima, u ordinaciji, uz lokalnu anesteziju. Od vas će se tražiti da potpišete obrazac informativnog pristanka koji pokazuje da razumijete svrhu postupka i sve moguće rizike. Sama procedura je obično brza i ne izaziva posebno veliku nelagodu.

Prvi korak je čišćenje i dezinfekcija kože, a nakon toga se ubrizgava lokalni anestetik (anestezija) u područje sa kojeg se želi uzeti uzorak. Ubrizgavanje se radi tankom iglom. Nakon toga na koži se pravi mali rez (6-8mm) kroz koji se provlači igla za biopsiju. Pacijentica može osjetiti blagi pritisak ili osjećaj povlačenja dok igla ulazi u tkivo dojke. Ultrazvuk ljekaru pomaže da pristupi tkivu što preciznije i uzme što kvalitetniji uzorak. Kada se tkivo ukloni, igla se vadi. Nisu potrebni šavovi, a od reza neće ostati ožiljak. Dovoljno je da se područje samo prekrije sterilnim zavojem i pritisne na kratko ukoliko je došlo do blažeg krvarenja nakon vađenja igle.Kratko vrijeme ćete biti pod nadzorom i moći ćete se vratiti kući čim se budete osjećali ugodno.

Postupak izvodi isključivo ljekar uz moguću asistenciju drugog medicinskog osoblja. Postupak traje od 30 do 60 minuta.

Šta nakon obavljene biopsije?

Nakon obavljene biopsije dojke, moguć je osjećaj nelagode. Važno da mjesto uboda održavate čistim i suhim, zavoj možete da skinete za dan ili dva. Sa tuširanjem bi se trebalo sačekati 24h nakon biopsije dojke. Manja modrica, blaži bolovi i otok oko područja punkcije su normalni i to nije razlog za brigu, jer će nestati nakon nekoliko dana. U slučaju da se pojavi modrica, otok ili bol, možete staviti hladnu oblogu a dozvoljeno je uzeti i lijek protiv bolova.

Doktor vam može preporučiti da spavate u pamučnom grudnjaku kako biste zadržali pritisak na to mjesto nekoliko dana. Najbolje je izbjegavati naporne aktivnosti 

prvih nekoliko dana. Ruka na strani biopsije može biti bolna i možda će vam trebati pomoć u nekim od vaših svakodnevnih aktivnosti. 

Ukoliko imate groznicu, krvarenje, crvenilo, otok ili iscjedak oko mjesta uboda igle ili ako se jednostavno ne osjećate dobro, važno je da se javite ljekaru.

Šta može pokazati Core biopsija CNB?

Nakon što se pacijentica dijagnostički obradi ultrazvukom, mamografom ili magnetnom rezonancom i nakon što je nalaz takav da ljekar smatra da je potrebno uraditi i dodatne pretrage, pacijentkinja se šalje na biopsiju dojke.

 

Biopsijom se može dokazati da prethodno dobijeni nalaz nije lažno negativan ili da je lažno pozitivan. Patohistološki nalaz potvrđuje prisustvo raka u izuzetnom tkivu dojke.

Prednosti ove metode

 • Prednosti biopsije dojke su:

  • postupak je manje invazivan od hirurške biopsije, ne ostavlja ožiljak, može se izvesti za manje od sat vremena i pacijentica se vrlo brzo vraća svakodnevnim aktivnostima,
  • biopsija dojke pouzdano daje uzorke tkiva koji mogu pokazati da li je promjena koja je bipotirana  benigna ili maligna,
  • ukoliko je biopsija vođena (pod kontrolom) ultrazvuka pacijentica se ne izlaže jonizujućem zračenju,
  • biopsija može pomoći u identifikaciji drugih stanja kao što su infekcije, upalni i autoimuni poremećaji.

Eventualni rizici i komplikacije

Eventualni rizici i komplikacije su veoma rijetki i gotovo minimalni

 

Najčešći rizici su: Krvarenje i infekcija su rizici kod bilo koje vrste biopsije dojke. Obavezno recite doktoru da  zna za sve lijekove koje uzimate, posebno ukoliko koristite lijekove za razrjeđivanje krvi jer njihova upotreba može produžiti krvarenje i doprinijeti razvoju hematoma.

 

Postoje dokazani rizici povezani sa lokalnom anestezijom – obavezno recite svom ljekaru o svim Vašim alergijama i eventualno alergijskim reakcijama ukoliko ste ih imali .

 

Postoji vrlo mali rizik da igla koja se koristi za FNA ili core biopsiju može dospijeti do plućne maramice u pluća i izazvati pneumotoraks. Ovo se jako rijetko dešava i to najčešće kada se bioptiraju promjene lokalizovane duboko u dojci.

 

Najčešće komplikacije 

 

Najčešća  komplikacija je  blago krvarenje na mjestu punkcije i stvaranje hematoma. Stoga, potrebno je odmah nakon vađenja igle tretirano mjesto zaštiti sterilnom gazom i blago pritisnuti kako bi se spriječilo krvarenje i stvaranje hematoma. Komplikacije kao što su crvenilo, otok ili iscjedak oko mjesta uboda igle, groznica su jako rijetke pogotovo ukoliko se intervencija radi u sterilnim uslovima. 

 

Kontraindikacije

 

Kontraindikacije  za  biopsiju dojke uključuju:
 1. Žene koje doje ne bi trebale da rade biopsiju dojke jer postoji rizik od nastanka mliječne fistule,
 2. Core bipsija ne bi trebala da se izvodi kod žena  sa silikonskim implantatima.

 

Oporavak nakon core biopsije dojke

Nakon obavljene core biopsije dojke, ljekar može savjetovati pacijenticu da na dan intervencije odmara, a već idućeg dana pacijentica se može vratiti svojim svakodnevnim aktivnosti uz izbjegavanje napornih  fizičkih aktivnosti narednih nekoliko dana. Ova metoda ne ostavlja ožiljak.

 

Ukoliko Vas interesuje detaljne cijene ovih intervencija, pozovite nas na telefon prikazan ispod ili kliknite ovdje da pogledate cjenovnik