IZJAVA O PRIVATNOSTI

U ime LENUS dijagnostičkog centra obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših pacijenata.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o pacijentima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Dajemo pacijentima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o pacijentima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u LENUS dijagnostičkom centru odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informracije se prenose putem javne mreže u zaštćenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, NLB Banka a.d, Banja Luka. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, LENUS Dijagnostički centar je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Sva plaćanja će se vršiti u valuti Bosne i Hercegovine – konvertibilnim markama (BAM).