Dr Bojana Savković-Perić

Specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Bojana Savkovic Peric
Zaposlena u JZU Dom Zdravlja Gradiška od 2010 godine. Specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva obavljala u OB Gradiška i UKC RS Banja Luka, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo. U svome radu bavi se primjenom UZV u ginekologiji i akušerstvu. 
Od 2014 god član UGORSA (Udruženje ginekologa i opstetričara RS)