Dr Danijela Soprenić

specijalista radiologije

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. Od 2008. godine je zaposlena u Zavodu za kliničku radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci. Specijalizantski staž obavila je u  Zavodu za kliničku radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka i Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu. 

 

Stručno usavršavanje je obavila u zemljama bivše Jugoslavije i Evropi. Kao stipendista Nacionalne zdravstvene službe (NHS) Engleske u okviru Symposium Mammographicum programa bila je na edukaciji u dijagnostičkom centru za bolesti dojke The Rose Centre “St. George’s” Hospital u Londonu. 

 

Kao stipendista Evropskog društva pedijatrijske radiologije bila je na osnovnom i naprednom kursu iz pedijatrijske radiologije u Rumuniji i Austriji. 

 

Tokom specijalističkog usavršavanja primjenjivala je svih radiološke modalitete u dijagnostici oboljenja dojke uključujući ultrazvuk, mamografiju, tomosintezu, MR dojki i biopsije.

 

Aktivno je učestvovala na više kongresa iz područja radiologije dojki u zemlji i inostranstvu. Članica je Evropskog društva radiologa i Udruženja radiologa Republike Srpske.