Dr sc. med. Dragana Roganović

specijalista radiologije

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. Specijalizantski staž obavila je u Zavodu za kliničku radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci i Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. 

 

 

Tokom specijalizacije i usavršavanja edukovana je za primjenu svih radioloških modaliteta u dijagnostici oboljenja dojke uključujući ultrazvuk, mamografiju, tomosintezu, MR dojki i biopsije.

 

 

 

Magistarsku tezu i doktorsku disertaciju iz oblasti radiološke dijagnostike oboljenja dojke odbranila je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, čime je stekla zvanje doktora medicinskih nauka. 

 

Zaposlena je u Zavodu za kliničku radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Banjaluci.