Dr Goran Kajkut

spec. opšte hirurgije

Završio Medicinski fakultet u Banja Luci kao i specijalizaciju iz opšte hirurgije. Kao hirurg radi u Centru za dojku UKC RS.


Usluge
– klinički pregled dojki
– dijagnostička biopsija tumora dojke širokom i tankom iglom
– biopsija limfnih cvorova pazuha, natključnih i potključnih tankom iglom
– biopsija kože dojke